Cirurgia estètica

La cirurgia estètica engloba tots els procediments dirigits a millorar la imatge dels pacients que ho reclamen.

La cirurgia estètica engloba tots els procediments dirigits a millorar la imatge dels pacients que ho reclamen, per mitjà de procediments que necessiten unes instal•lacions mèdico-sanitàries suficients i necessàries per a practicar procediments quirúrgics mitjançant l’ús de l'anestèsia local, regional, de sedació o general amb la màxima seguretat per al pacient i el cirurgià.

Les tendències de la cirurgia estètica mundials, com en altres tipus de cirurgies, van encaminades a la mínima agressió possible.

La majoria de procediments en cirurgia estètica es practiquen de forma ambulatòria, i el pacient pot tornar al seu domicili en les hores posteriors al procediment utilitzat.

A vegades, la cirurgia no és suficient per oferir un resultat òptim i necessiten els tractaments mèdico-estètics per a ser-ho.

  • Cirurgia estètica