Ginecomàstia

Durant la pubertat és habitual que la glàndula mamària masculina, augmenti de mida a causa dels canvis hormonals d’aquest període i, posteriorment, torni a la seva mida normal.

No obstant això, en alguns casos, la glàndula queda augmentada permanentment provocant una evident alteració estètica amb la corresponent afectació psicosocial que això comporta. En la ginecomàstia puberal és convenient esperar i, si no es resol espontàniament, s’extirpa quirúrgicament.

Un altre tipus de ginecomàstia és la secundària a medicaments (corticoides, anabolitzants, diürètics, antiàcids, etc.) o per malaltia (distròfia adipo-genital, cirrosi hepàtica, etc). La pseudoginecomàstia és un tipus de ginecomàstia que presenta un component majoritàriament gras i es manifesta especialment associada a l'obesitat i se soluciona amb liposucció.

L’anestèsia normalment és local i/o amb sedació. A través d’una petita incisió a l'arèola es buida l’excés de teixit glandular i gras. El postoperatori consisteix a portar una faixa toràcica unes tres setmanes.

Completi el formulari per tal de rebre més informació i assessorament:

Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari