Lífting invisible o per suspensió tissular

El lífting invisible o per suspensió tissular consisteix en la col·locació d’uns fils de sutura quirúrgica, especialment manipulats, en el teixit subcutani de les zones a tractar i l'objectiu és elevar les zones caigudes de la cara, així com alçar la zona interna de les cuixes, o bé del glutis. S'aconsegueix pujar aquestes zones anatòmiques entre 1 i 3 centímetres. Evidentment aquest és un procediment menor davant el lífting facial o lífting corporal complet, però suficient si s’ajusten les expectatives del pacient amb el resultat que pugui aconseguir-se.

Mitjançant la seva col·locació estratègica i posterior anudament aconseguim el seu anclatge tissular, i així la consecució del retensat que es pretén. Les zones a tractar són totes les facials, gluti i zona interna de la cuixa. Sens dubte, només reposant els teixits facials a la seva antiga ubicació es pot aconseguir donar una aparença més o menys juvenil al rostre.

És evident que, com quasi sempre, resulta molt interessant i eficaç la combinació amb altres procediments medicoquirúrgics per al rejoveniment i embelliment facial si fossin necessaris:

 • Blefaroplàstia (microcirurgia a les parpelles)
 • Liposucció
 • Toxinica botulínica (VISTABEL)
 • Implants de “rellè” (?)
 • Pílings
 • Derma pigmentació de celles, etc.

El tractament pot practicar-se sota anestèsia simplement local o ajudats amb sedació. El disseny dels trajectes dels fils ha de ser summament precís per aconseguir l’efecte que es desitja: retensat, suspensió, remodelat, etc.

En la majoria d’ocasions no és necessària cap sutura ni cap venatge. Els diferents punts d’entrada i sortida de l’agulla es segellen amb una goteta de cola biològica o tires adhesives o un simple punt de sutura si es precisa. Per tant, no queden cicatrius ni es donen punts, excepte en el lífting de glutis.

Es resol en una única sessió per a la totalitat de les zones a tractar.

Lògicament, pot aparèixer inflamació discreta i algun hematoma, que pot ocultar-se immediatament amb maquillatge, i que tardarà uns dies a desaparèixer.

El resultat definitiu s’obté un cop han passat uns dies, període necessari per a la readaptació definitiva dels teixits facials en les zones tractades i la resolució de la inflamació dels teixits.

En cas de resultat insatisfactori, els fils poden ser retirats (un, varis o tots) i , si s’estima convenient, recol·locats.

Els resultats que s'obtenen varien depenent del pacient.

Completi el formulari per tal de rebre més informació i assessorament:

Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
 • Lífting invisible
 • Lífting invisible
 • Lífting invisible
 • Lífting invisible
 • Lífting invisible
 • Lífting invisible
 • Lífting invisible
 • Lífting invisible
 • Lífting invisible
 • Lífting invisible
 • Lífting invisible
 • Lífting invisible
 • Lífting invisible
 • Lífting invisible
 • Lífting invisible
 • Lífting invisible
 • Lífting invisible
 • Lífting invisible
 • Lífting invisible