Lipoescultura d´alta definició asistida por LIPOVASER

La lipoescultura d'alta definició assistida per ultrasons VASER, proporciona un abans i un després en la lipoescultura tradicional. Gràcies a la liqüefacció del greix per l'ultrasò, podem extreure molta mes quantitat que fa uns anys, podent donar uns resultats molt mes definits i esculpint les zones amb vorells musculars propis d'una definició de gimnàs.

A més, el greix obtingut per aquest procediment, és excel·lent per a reinjectar-la en altres zones del cos (lipofeeling), per a augmentar el seu volum i obtenir millors proporcions.

Es practica sempre sota anestèsia general.

Els resultats són definitius, mentre es mantingui el mateix pes.