Tècnica de lifting de Coll de Nefertiti

Per a què serveix aquesta tècnica? 

S'utilitza per redefinir l'angle cervico-facial, és a dir, perquè el coll no baixi en angle oblic, sinó el més recte possible, imitant l'angle que és té durant la joventut.

En què consisteix aquesta tècnica? 

S'anestesia localment la zona i es realitzen dues petites incisions de només 2 centímetres darrere i sota els lòbuls de les orelles. Després, s'introdueix un dispositiu especial de sutura elàstic per una de les incisions i es recorre, per sota de la pell, tota la superfície que forma la regió de l'angle del coll, fins a arribar a la part contra lateral, on surt i és nua per donar-li la tensió adequada. El material de sutura que s'utilitza no és reabsorbible.

Qui seria el pacient ideal? 

Persones amb una mica de greix al coll i cert despenjament però que no volen sotmetre's a un lífting tradicional de coll.

Quines cures cal seguir després? 

Després de la intervenció, s'ha d'aplicar fred a la zona. No solen aparèixer hematomes i no necessita sistemes de compressió, només dos punts que es donen a cadascuna de les incisions i que es retiraran al cap de pocs dies. Si no es porta el cabell molt curt, el temps de recuperació és immediat encara que caldria utilitzar un fulard o mocador durant uns dies.

Quins resultats s'aconsegueixen? 

Estilitza el coll, repartint i retardant la pell i el greix sobrant. Si hi ha molt de greix a la papada, és convenient combinar aquesta tècnica amb la del làser lipòlisi per reduir-la.

Hi ha alguna contraindicació? 

Només es desaconsella aquesta tècnica en aquells pacients que tinguin una relaxació excessiva de la zona i presentin molta flacciditat, per als quals és millor un lífting de coll tradicional.

El Principal avantatge és que no cal portar embenats, es realitza mitjançant una sutura elàstica no reabsorbible, no es treu pell i els seus resultats perduren en el temps. A més, si sorgeix alguna complicació, es pot retirar fàcilment, tornant a l'estat inicial.

Completi el formulari per tal de rebre més informació i assessorament:

Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari