Contingut del Curs

Lifting Invisible:
Li diem lífting invisible al procediment creat pel Dr. Serdev,
però modificat, que suspèn el terç superior i mig de la cara
aproximadament 1 cm mitjançant la plicatura del múscul temporal i
suspensió de la dermis de la pell situada a la regió intrapilosa de
la fossa temporal, amb anestèsia local i recuperació immediata. en aques tprocediment no s'empren fils de suspensió ni s'actua sobre la
cara. Sense embenats ni compressius. En només 40 minuts

Lifting de coll de Nefertiti:
Li diem lífting de coll de Nefertiti a la col · locació senzilla d'una
sutura elàstica no reabsorbible, que recorre en un pla subcutani,
tota la regió de l'angle cervico-mandibular de esternoclidomastoïdal
a esternoclidomastoïdal, que aconsegueix dibuixar un angle més tancat del coll i millora el despenjament de la pell d'aquesta regió,
mitjançant anestèsia local i recuperació immediata, sense embenats ni compressius, en només 35 minuts.

Laser de díode per a la reducció definitiva en un 75% de la sudoració excessiva d'aixelles:
Mitjançant anestèsia local i en només 30 minuts podem reduir en més de un 75% la sudoració excessiva de les aixelles, gràcies a la destrucció de les mateixes a través d'un petit làser de díode, econòmic i
portàtil (FOX). En el curs es mostre el procediment,
complementat per una altra tècnica que assegura els resultats.

Lipolisis i remodelació del oval mandibular amb làser de díode:
En només 40 minuts i amb anestèsia local, podem redefinir l'oval
del maxil · lar inferior, eliminant les boles de bulldog i aconseguint
una retracció de la pell despenjada.