Elevació de celles (rejoveniment de la mirada)

Tècnica mitjançant sutures elàstiques o cirurgia, segons el cas, retornant joventut a la mirada.