Eliminació d´Implants i Granulomes

Eliminació de farciments excessius o que donen problemes inflamatoris.