Lipoescultura

Eliminació i redistribució del greix corporal per a fer mes harmoniós les proporcions femenines i masculines.