Tècnica de Subcisió

La Subcisió és un mètode efectiu per eliminar les depressions causades per la Cel·lulitis Grau IV.