Entrevista amb el Doctor Gàlvez, parlant de la tècnica de Bioplàstia i Rinomodelació