Manual pacient

  1. Admissió, registre i visita informativa:

El primer pas abans d’iniciar qualsevol tractament és tenir una primera consulta amb l’especialista. En ella, se li proporcionarà exhaustiva informació relativa al seu cas i assessorament complet sobre totes les possibilitats de tractament i les expectatives de millora del seu problema. Se li realitzarà una imprescindible i minuciosa història clínica per el propi metge que li vagi a tractar.

2. Què caldrà portar a la clínica.

Serà de gran utilitat que porti tots els antecedents mèdics que tingui al seu poder, anàlisis del darrer any, informes metges i quirúrgics així com una llista de la medicació que pugui estar prenent en la actualitat.

3. Recomanacions per a fumadors

És necessari baixar el consum de tabac al mínim possible, màxim 3 cigarrets al dia, durant les deu dies previs a la intervenció. La correcta oxigenació dels teixits tractats és fonamental per a una correcta evolució del procediment terapèutic.

4. Si va a sotmetre’s a una intervenció quirúrgica

Ha d’estar en dejú total ( ni tant sols aigua ), des de les  12 de la nit del dia anterior, fins i tot si la intervenció es realitza sota anestesia local. No prendre cap medicament que contingui aspirina (àcid acetilsalicílic) durant els deu dies previs a la intervenció.

Eliminar el consum del tabac. Si és possible, escollir per a la intervenció una data que no coincideixi amb els dies de la menstruació.

5. Obligacions:

  • Seguir puntualment las indicacions del professional mèdic.
  • Acudir a las citacions post-tractament.
  • No ocultar informació al personal mèdic sobre les seves circumstàncies de salut i hàbits com fumar, consum d’alcohol o drogues de qualsevol tipus.
  • Comunicar les expectatives reals que vol obtenir amb el tractament sol·licitat.