Medicina Estètica

La cura del nostre cos, i per tant, de la nostra imatge, és una realitat irrefutable.

L’estètica és un dels valors contemporanis més ponderats. Aquest fet, es dedueix d’una simple observació a la societat del segle XXI.

La cura del nostre cos, i per tant, de la nostra imatge, és una realitat irrefutable.

La cura del nostre esperit, no és incompatible amb la cura de la nostra imatge, sinó tot el contrari, és molt recomanable. Quan el grau de deteriorament estètic o les expectatives de canvi del pacient ho requereixin, la medicina estètica ha d’acudir a la cirurgia per a completar o implementar el resultat requerit.

Tant la medicina com la cirurgia estètica són suficients per si mateixes en algunes patologies estètiques, per altra banda, a la majoria d’ocasions es complementen.