Arrugues facials

Toxina botulínica

La toxina botulínica tipus A és una de les set que produeix el Clostridium Botulinum i que és sintetitzada en laboratori per al seu ús mèdic. La toxina provoca una relaxació temporal, més o menys acusada segons dosis, en el muscle en què s’ha injectat.

El seu ús ha estat sobretot en afeccions espàstiques neurològiques i per al tractament d’arrugues facials. Els músculs de la cara són els responsables de l’expressió de les nostres emocions (enfadament, alegria, tristesa,etc.). Aquests músculs estan situats just a sota de la pell i són els responsables de les diferents ganyotes de la cara. Però el seu ús continuat fa que aquestes zones quedin marcades i apareguin arrugues fins i tot en repòs, essent les més conegudes les arrugues del front (degudes al muscle frontal), l’entrecella (músculs corrugadors) i potes de gall (múscul orbicular). La toxina s’injecta en una proporció adequada en el múscul causant de l’arruga. Es fa amb una agulla molt fina i sol fer-se a la consulta. 

  • La dosi utilitzada és molt petita i no implica riscos greus. La toxina actua sobre la placa motora, que és la connexió entre el nervi i el múscul.
  • Impedeix la liberalització de l’acetilcolina, que és la substància missatgera de la transmissió de l’impuls nerviós cap al múscul. L’efecte no és permanent, ja que el nervi produeix noves terminacions nervioses i noves connexions amb el múscul. Això significa que als tres mesos de la injecció, es comença a recuperar activitat muscular. Després de la injecció, l’efecte comença als 4-5 dies i dura entre 4 i 6 mesos, passats els quals cal repetir el tractament. No obstant això, sembla que després de repetides injeccions, el múscul es va debilitant i és necessària menys dosis i el resultat és més durador.
  • Ha estat el tractament més utilitzat en tot el món de tots els aplicats en medicina estètica, amb una significativa progressió ascendent.
  • El grau de satisfacció és molt alt, per això més del 90% dels pacients que se l’apliquen per primera vegada, continuen amb el tractament cada cinc/sis mesos.

 

Implants d’ompliment

  • Els utilitzem en els solcs i arrugues, no molt profunds, que no estan produïts per la flacciditat o per l’expressió facial. Amb el pas del temps, els volums de la cara i d’altres parts del cos, es van perdent.
  • Apareixen depressions i arrugues que estèticament ens envelleixen. És de gran importància descartar en la història clínica, processos relacionats amb patologies immunològiques i al·lèrgics de la pacient.
  • Posteriorment optem pel material per omplir més idoni per a cada zona i cada pacient.
  • L’àcid hialurònic es presenta en diversos formats de fluïdesa, reticulació i durabilitat en el temps. Som partidaris d’utilitzar-lo en zones puntuals i petites. La seva permanència oscil·la entre els 3 i els 18 mesos.
  • L’àcid Polilàctic té una durabilitat major i pot servir per a zones de major extensió. La seva durabilitat és de 2 a 3 anys.

El material elegit s’implanta en el llit de l’arruga, solc  o depressió que es desitgi omplir, o conformant prèviament el disseny de la zona que es desitja remodelar. Cada material té una tècnica específica d’utilització i es necessita una instrucció per a ser correctament implantat, en la quantitat correcta, la profunditat idònia i les cures posteriors.

Els resultats que s'obtenen varien depenent del pacient.

Desitja conèixer millor aquest servei? Contacti amb nosaltres omplint els següents camps:

Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari