Augment del gruix del penis

Podem augmentar el diàmetre, per tant el gruix del penis, mitjançant la injecció d'àcid hialurònic amb cànula. La durada del resultat és aproximat entre 12 i 18 mesos.