Cel·lulitis

La cel·lulitis és una paniculopatia edemato-fibroescleròtica, que afecta la panícula adiposa hipodèrmica amb edemes per alteració a la microcirculació amb augment de la permeabilitat capil·lar.

Entre els factors que predisposen trobem: els enzimàtics (lipòlisis alterada). Estrògens (sexe, pubertat, postpart, menopausa, anticonceptius), neurovegetatius (ansietat), genètics (antecedents familiars), dieta i hàbits (sobrepès, radicals lliures), sedentarisme, gravitatoris (peus plans, hiperlordosis), etc.

Entre els símptomes i signes que podem trobar destaquem: escabrositat cutània (si és generalitzada, s’anomena pell de taronja), pastositat alterada, lipoedema, elasticitat disminuïda, dolor a la palpació, plaques dures, flacciditat, nòduls, estries, pal·lidesa i hipotèrmia, sensació de fina granúlia, pinçament del plec, etc.

Per tot això, a l’hora de plantejar-se el tractament de la cel·lulitis, es requerirà un estudi complet de la pacient, per a diagnosticar en quina fase d’aquesta es troba i prendre les mesures adequades que possibilitin una millora franca i que frenin al màxim  possible la seva evolució.

Solen ser tractaments combinats que inclouen, segons cada cas: dietoteràpia, mesoteràpia, seroteràpia, tractament homeopàtic, antioxidant, drenatge limfàtic, Endermologie, carboxiteràpia, etc.

Els resultats que s'obtenen varien depenent del pacient.

Sol·liciti informació i assessorament. No dubti a contactar amb nosaltres:

Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari