Dietes, sobrepès i síndrome metabòlic

L’obesitat suposa una situació patològica caracteritzada per un excés de greix corporal. Actualment està demostrat que l’obesitat pot arribar a produir hipertensió arterial, diabetis, elevació del colesterol, elevació de triglicèrids, elevació de l’àcid úric, alteracions hepàtiques i renals, escurçant l’esperança de vida. Tot tractament de l’obesitat implica la realització d’un programa nutricional que comença amb una dieta variada i assequible i acaba amb un programa de manteniment en el qual es pretén que els pacients mantinguin el seu pes i aprenguin a nodrir-se correctament.

Recomanem a tots els nostres pacients realitzar una analítica prèvia, incloent els paràmetres hormonals relacionats amb l’obesitat.

En alguns pacients sol·licitem el test de sensibilitat als aliments, mitjançant el qual podem saber la sensibilitat de cada pacient a 200 aliments testats i confeccionar així una dieta personalitzada.

El tractament de l’obesitat i de les seves complicacions és exclusivament mèdic i la seva última finalitat és el manteniment o sosteniment d’un pes adequat, evitant d’aquesta forma les complicacions que aquesta patologia provoca amb el temps. És necessària la realització de controls analítics per avaluar les possibles complicacions adjacents a l’obesitat, i d’aquesta forma poder tractar-les.

El test de sensibilitat als aliments ens dóna una important pista per a moltes persones amb patologia clínica o no sobre aliments que en comptes d’aprimar-les poden fer el contrari.

Els resultats que s'obtenen varien depenent del pacient.

Sol·liciti informació i assessorament. No dubti a contactar amb nosaltres:

Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari