Elevació de celles (rejoveniment de la mirada)

En rejovenir la mirada aconseguim rejovenir també tot el rostre. La inclinació, la forma i la situació de les celles determinen expressions de tristesa, alegria, joventut, vellesa i fins a cansament en la nostra mirada.
 
Reposicionar bé la forma i l'altura de les celles és fonamental per a retornar l'alegria i joventut de la nostra mirada.
 
L'elevació la realitzem amb anestèsia local amb diferents tècniques en dependència de cada pacient.