Elevació de celles (rejoveniment de la mirada)

Tècnica per rejovenir la mirada a través de la col·locació de sutures elàstiques permanents amb anestèsia local.