Hàbits saludables

Mitjançant una història clínica específica, podrem determinar el nivell de contaminació ambiental i hàbits poc saludables que poden influir en la teva salut.