Metalograma

Mitjançant una anàlisi simple, pots saber si tens un excés o intoxicació de metalls pesants, tan freqüent en el nostre mitjà per lo contaminat que està tot el que ens envolta. Al quantificar i identificar aquests metalls, podem actuar eliminant-los.