Resección de xantelasmas con radiofrecuencia

Exeresi quirúrgica de xantelasmas con anestesia local y radiofrecuencia sin cicatrices.